Polityka prywatności Prozoo Sp. z o.o.

Szanowny Kliencie,

W związku z tym, iż każdy Klient korzystający ze sklepu internetowego www.sklep.prozoo.pl (dalej jako ”Sklep”) podlega zasadom obowiązującej Polityki Prywatności, prosimy, abyś zapoznał się z jej treścią i upewnił się, że akceptujesz jej zasady.

 

I. OGÓLNE ZASADY 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prozoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351002, NIP: 8862942796, Regon: 021205013, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta (dalej jako ”Administrator”). 
 1. Klientem (”Klient”) w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest każdy użytkownik Sklepu czyli podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem Sklepu i obowiązującymi przepisami prawa, świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 1. Wszystkie podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora wyłącznie w następujących celach:

-        realizacji i wykonania umowy kupna – sprzedaży produktów nabytych przez Klienta lub innej umowy, która została zawarta pomiędzy stronami,
-        rozpatrywania zapytań, wniosków lub próśb złożonych przez Klienta,
-        dostarczania Klientowi aktualnych informacji na temat produktów oferowanych przez Prozoo Sp. z o.o., wraz z wysyłaniem informacji marketingowych pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak np. komunikat SMS, ściśle przy zachowaniu zasad zawartych w pkt. III niniejszej Polityki prywatności. 

 1. Administrator zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Klienta oraz możliwość realizacji jego prawa dostępu do danych, ich zmiany, sprostowania lub usunięcia poprzez wysłanie stosownego pisma na powyższy adres siedziby Spółki. 
 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie jednoznacznie oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracji, może spowodować wobec Administratora lub dowolnej osoby trzeciej.

 

 II. PLIKI TYPU COOKIES 

 1. W Sklepie używane są pliki cookies (dalej jako ”cookies”), czyli małe pliki tekstowe zawierające informację o tym, jak Klient korzysta ze Sklepu, które wykorzystywane są w celu ułatwienia korzystania Klientowi ze Sklepu i sprawienia, by stał się on bardziej przyjazny Klientowi. Cel ten realizowany jest poprzez np. zapamiętywanie preferencji Klienta w czasie korzystania ze Sklepu i podczas przyszłych wizyt, w zarządzaniu koszykiem Klienta lub w realizacji zamówień itp. Informacja zebrana przez cookies służy ulepszeniu Sklepu poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania oraz poprzez dostosowywanie Sklepu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta itp. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody urządzeniu, z którego korzysta Klient. 
 1. Cookies nie służą do przechowywania informacji, która mogłaby pomóc w identyfikacji Klienta, czyli adresu, hasła, danych rachunku bankowego itp. Pliki te nie są wykorzystywane w celu kierowania do Klientów ogłoszeń reklamowych, uzależnionych od sposobu korzystania ze Sklepu, ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na korzyść Administratora lub na korzyść stron trzecich. 
 1. Dane przechowywane w cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Administratora, z wyjątkiem danych Google Analytics, które są wykorzystywane i których zarządzaniem w celach statystycznych zajmuje się Google oraz Administrator. 
 1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu cookies do urządzenia z którego korzysta, w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, za wyjątkiem funkcji, które ze swojej natury wymagają cookies.

 

III. INFORMACJE MARKETINGOWE 

 1. Zgoda Klienta wyrażona w procesie rejestracji konta w Sklepie lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, na otrzymywanie drogą mailową i komunikatem SMS bezpłatnych informacji marketingowych uprawnia Administratora do wysyłania Klientowi informacji o nowościach, promocjach lub innych informacji marketingowych związanych z działalnością Sklepu i Spółki Prozoo. 
 1. Klient ma prawo do anulowania otrzymywania informacji marketingowych, poprzez wyłączenie tej opcji w zakładce ”Moje konto” lub odesłanie wiadomości zwrotnej, zgodnie z instrukcją postępowania zawartą w każdej wiadomości elektronicznej lub SMS. Klient może też stosowne oświadczenie przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@prozoo.pl lub listownie na adres siedziby Prozoo Sp. z o.o.

© 2016 Prozoo.pl - All rights reserved Sklepy internetowe